Parish Bulletin

 

II SUNDAY OF ORDINARY TIME

19.01.2020 CICLE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH /  MASS

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

BAPTISM OF THE LORD

The Week of Prayer for Christian Unity is celebrated around the World January 18-25, which are also the dates recommended by the Canadian Conference of Catholic Bishops.

The universal week of prayer encourages Christians of all denominations to meet, to participate in various liturgical and other community activities, and to pray together that all may be one, as Christ desires.

W dniach 18–25 stycznia w całym świecie jest obchodzony Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan.

Powszechny Tydzień Modlitwy zachęca chrześcijan wszystkich wyznań do spotykania się, uczestniczenia w różnych czynnościach liturgicznych oraz wspólnej modlitwie, aby wszyscy stanowili Jedno, jak tego pragnął Chrystus.

ŚR/WED -  22.01- 7:00pm –For the parishioners (english)

CZ/THU - 23.01- 7:00pm + Zygmunt    6:00pm-7:00pm – Godzina Święta / Holy Hour (bilingual)

PT/FRI - 24.01- 7:00pm + Wacława Sadanowicz (od Kazimiery iAdama Małodobrych) (polish)

SB/SAT - 25.01- 5:00pm + Franciszek Gumienny (3r) (polish)

ND/SUN - 26.01- 9:00am – Podziękowanie za przeżyte lata życia dla Dawida z prośbą o Boże błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia    Thanksgiving for David with a request for God’s blessing and care of the Holy Mother for continued good health.

11:00am + Michał Pater (od ojca z rodzeństwem)

Ofiara na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła $2,430.

Last week’s collection totaled $2,430.

Kopertki na donację można zabrać przy wejściu do kościoła.    Weekly donation envelopes are still available at the church entrance.

Rozpoczyna się czas odwiedzin duszpasterskich zwaną ”Kolęda”, wszystkie osoby zainteresowane są proszone o zgłoszenie się do zakrystii bądź telefoniczne. Jeżeli ktoś nie pracuje, to takie odwiedziny mogą odbyć się w ciągu dnia.

Pastoral visitations and blessing of homes is now taking place, either during evening or daytime hours.  Please contact Father Walery.

Organizujemy przy naszej parafii męską różę Żywego Różańca, pw. “Św. Józefa” wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.

W następną niedzielę po każdej Mszy św. zapraszamy na kawę. W miarę możności prosze o przyniesienie ciastka.