Parish Bulletin

:::   POLISH VERSION    (English version to follow)

DRODZY PARAFIANIE!

W tym roku na wiosnę, w naszej parafii postanowiliśmy wymienić dach. Projekt wymiany dachu wynosi ok.50.000 tysięcy dolarów kanadyjskich. Nasza parafia dzisiaj liczy tylko ok. 150 rodzin, jest to około 300 osób. Jest to jak na naszą parafię bardzo kosztowna inwestycja. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do każdego z was o wsparcie I pomoc finansową w realizacji tego projektu. Przy wejściu do kościoła można nabyć kopertki na ten specjalny cel. POTRAKTUJMY TĄ POMOC FINANSOWĄ JAKO NASZĄ WIELKOPOSTNĄ JAŁMUŻNĘ.

Można kupić swoistą cegiełkę na remont dachu w wysokości: 50; 100; 250 oraz 1000 dollarów kanadyjskich. Na kwotę od 50 dolarów można uzyskać tax receipt.

Prosimy o rozprzestrzenianie tych kopertek wśród swoich znajomych I przyjaciół, szczególnie Polonii, którzy dzięki wsparciu I sponsorowaniu naszej parafii św. Andzreja Boboli przybyli do Kanady w ramach projektu Rządu Kanadyjskiego. WTEDY POTRZEBOWALIŚCIE NAS – DZISIAJ POTRZEBUJEMY WAS.

Ogłoszenia parafialne

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (English): Środa (18:30) i niedzielę (8:30) –

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (Polski): Piątek (18:30) Gożkie Żale: (Niedziela 10.30)

Spotkanie biblijne. Środa po Mszy Świętej (English) Piątek - po Mszy świętej (Polski).

Rekolekcje Wielkopostne. Od 1 do 4 kwietnia w naszej parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne. Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. Prof. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC z Katolickiego Uniwersytetu Warszawskiego (UKSW).

 

PLAN REKOLEKCJI

Sobota –

5.00 P.M – (Polish), 6.30 (English) – z naukami rekolekcyjnymi

 

Niedziela –

09.00 a.m (English) – po Mszy św. spotkanie z rekolekcjonistą

11.00 a.m  (Polish) – po Mszy św. spotkanie z rekolekcjonistą

 

Poniedziałek –

6.00 (English)- Msza z nauką rekolekcyjną

 

Wtorek –

7.00 (Polish)- Msza z nauką rekolekcyjną

Spowiedź Wielkopostna. Niedziela Palmowa – o godz. 6.00 p.m

 

Porządek Mszy św. / Intencje mszalne

 

26 marca Niedziela - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

09.00 AM po angielsku + Grace Griffith

10.30 PM (Gorzkie Żale)

11.00 AM po polsku + Marian Walkowski

12.00 PM (Parafialny obiad) 

 

28 marca Wtorek        

09.00 AM po polsku                       

 

29 marca Środa           

06.00 PM po angielsku

 

30 marca  Czwartek   

07.00 PM Bilingual             

 

31 marca Piątek          

06.30 PM (Droga Krzyżowa)

07.00 PM po polsku

 

1 kwietnia Sobota - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

09.00 AM Bilingual (I Sobota Miesiaca)

05.00 PM Polish (z kazaniem rekolekcyjnym)

06.30 PM English (z kazaniem rekolekcyjnym)

 

2 kwietnia Niedziela - NIEZIELA PALMOVA

09.00 AM po angielsku    

10.30 PM (Gorzkie Żale)

11.00AM po polsk+ Bogumila, Eugeniusz Rzeminscy, Stanislaw, Zbigniew, Ewa ( int.p. Reginy Skotniczy)

 

:::   ENGLISH VERSION

Parish Fundraiser

DEAR PARISHIONERS!

This spring, in our parish, we have decided to replace the roof. The roof replacement project amounted to approx. $ 50,000. Our parish today has only about 150 families, about 300 people. This is a very expensive investment for our parish. That is why we are asking each of you for support and financial assistance in the implementation of this project. Envelopes for this special purpose can be purchased at the entrance to the church. LET'S TREAT THIS FINANCIAL ASSISTANCE AS OUR LENTEN ALMS.

You can buy a specific brick for roof renovation in the amount of: 50; 100; 250 and 1000 Canadian dollars. You can get a tax receipt for amounts donated over $50.

Please spread these envelopes among your friends and acquaintances, especially the Polish community, who, thanks to the support and sponsorship of our parish of St. Andrew Bobola came to Canada as part of a Canadian Government project. THEN YOU NEEDED US - TODAY WE NEED YOU.

 

Parish Announcements

Stations of the Cross

Stations of the Cross will be prayed every Wednesdays (6:30 PM) and Sundays (8:30 AM) during Lent in English. Polish Stations of the Cross will be prayed every Fridays (6:30 PM) during Lent. Passion songs will be sung every Sunday morning before the Polish Holy Mass at 10:30 AM.

Bible Meditations. After the Holy Mass on Wednesdays, parishioners gather for biblical mediations and religious discussions in English. Polish Bible meditions is on Fridays after Holy Mass.

Lenten Retreat. From April 1st, to April 4th, there will be a retreat given by Fr. Prof. dr hab Krzysztof Marcynski SAC, from Catholic University (UKSW) in Warsaw. Holy Mass will be at 5 PM in Polish and 6.30PM in English with retreat homilies. During this retreat, there will be a special collection in support of Father Marcynski.

Lenten Confession. Priests from our deanery will hear confessions in our parish on April 2nd at 6 PM in English and Polish.

Schedule of Holy Mass / Mass Intentions

 

5TH SUNDAY OF LENT

March 26th Sunday        

09.00 AM English + Grace Griffith

10.00 AM (Pancake breakfast) 

11.00 AM Polish + Marian Walkowski 

 

March 28th Tuesday        

09.00 AM Polish                               

 

March 29th Wednesday   

06.00 PM English       (Father will be at Christ the King Parish for confessions)      

06.30 PM Stations of the Cross             

 

March 30th  Thursday     

07.00 PM Bilingual          

 

March 31st   Friday                

07.00 PM Polish

 

April 1st - Saturday - LENTEN RETREAT

09.00 AM Bilingual (Mass for Immaculate Heart of Mary)

05.00 PM Polish (with retreat homily)

06.30 PM English (with retreat homily)                  

 

April 2nd - Sunday - PALM SUNDAY       

09.00 AM English (with retreat homily)                

11.00 AM Polish (with retreat homily)