Parish Bulletin

:::   POLISH VERSION (English version to follow):

Kochani Parafianie,

Ze względu na nowe restrykcje Covid-19, od 9 maja wszystkie miejsca kultu w prowincji Manitoba są zamknięte do odwołania.

Msza św. z naszego kościoła będzie transmitowana na parafialnej stronie Facebook we środy o godz. 7.00 (English), w Piątek 7.00 (po polsku). W Niedzielę o godz. 9.00 a.m- English, 11.00a.m -po Polsku. Transmisja Radiowa Mszy sw. W każdą niedzielę o godz. 5.00p.m -po polsku na falach CKJS 810 AM.

Kancelaria Parafialna jest czynna codziennie. Gdyby ktolwiek potrzebował jakiejś pomocy  prosze o kontakt osobisty. Pamiętajmy o Nabożeństwie Majowym w naszych rodzinach odmawiając Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny o ustanie pandemii Covid-19. Wszystkie zamówione intencje Mszy św. będą sprawowane przeze mnie prywatnie. Jeśli kto chciałby przenieść intencje Mszy sw. na inny termin, proszę o kontakt osobisty. Prosimy o modlitwę w intencji naszych chorych parafian: Monikę I Norberta Łukaszewiczów.

 

:::   ENGLISH VERSION:

Dear parishioners,

Due to new Covid-19 restrictions, from May 9th, all places of worship in the Province of Manitoba are closed until further notice.

Holy Mass from our church will be livestreamed on the parish Facebook page on Wednesdays at 7 PM (English), on Friday at 7 PM (in Polish). On Sunday at 9 AM - English, 11 AM - in Polish. Radio Transmission of the Holy Mass will be every Sunday at 5 PM - in Polish on CKJS 810 AM.

The parish office is open every day. If anyone needs any help, please do not hesitate to contact me personally. Let us remember the May devotions in our families by praying the Litany of the Loreto to the Blessed Virgin Mary for the end of Covid-19 pandemic. All ordered intentions of the Holy Mass will be celebrated privately by me. If anyone wishes to transfer the intentions of the Mass to another date, please contact me personally. Please pray for our sick parishioners: Monika and Norbert Łukaszewicz.