Parish Bulletin

:::   POLISH VERSION (English version to follow):

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

13.09.2020

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH         

PONIEDZIAŁEK -14.09 - Podwyższenie Krzyża Świętego

Adoracja Krzyża odbędzie się od godz 6:00pm - 7:00pm. Można będzie podejść do wystawionego Krzyża i chwilę adorować. Prosimy nie całować wystawionego krzyża, a tylko głęboko skłonić głowę na znak uszanowania, albo lekkie dotknięcie krzyża, po czym się przeżegnać.  Jeżeli ktoś nie złożył kopertki z Wielkiego Piątku na utrzymanie grobu pańskiego w Jerozolimie, można to będzie uczynić w poniedziałek.

Msza św. o godz. 7:00pm (BILINGUAL)

Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono.

Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik.

Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.

 

WTOREK - 15.09 - Matki Bożej Bolesnej -

9.00 am (Bilingual)

Kto by chciał przyjść na Mszę św. w święto Matki Bożej Bolesnej, Msza św. odbędzie się zrana o 9:00am.

 

ŚRODA - 16.09 –

7:00pm  + Tita Tapiador (English)

 

CZWARTEK - 17.09 –

7:00pm o nawrócenie w rodzinie (bilingual)

 

PIĄTEK - 18.09 –

7:00pm- Podziękowanie za przeżyte 2 lata życia dla Dominika (Polish)

 

SOBOTA  - 19.09 -

8.30am - 9:30am - Adoracja

9.30am - (Bilingual)

5:00pm + Marek Kolużny (Polish)

7:00pm - for the parishioners (English)

 

NIEDZIELA - 20.09 -

8:00 - 9:00am - ADORACJA

9:00am + Helena Kaminsky (by Carl and Sheila Kaminsky) (English)

11:00am + Jerzy Ryczko, Bronisław, Jan Pajda, Ludwik Ryczko, Walter Remme, Dusze w Czyścu Cierpiące (Polish)

1:00pm – (Polish)

Taca w ubiegłą niedzielę wyniosła $2,673

 

:::   ENGLISH VERSION:

XXIV  SUNDAY  OF  ORDINARY  TIME

13.09.2020

MASS  INTENTIONS                                             

Mon - 14-09 - Feast of the Triumph of the Holy Cross

Adoration of the Cross will take place from 6:00pm - 7:00pm.  Faithful may approach the Cross for a moment of adoration.  Please do not kiss or touch the Cross; rather bow deeply as a sign of reverence, or touch the Cross very lightly, and make the sign of the cross.  If, at Easter time, you did not drop off the Good Friday collection envelope for maintenance of the tomb of the Lord, you can do so on this day.

Holy Mass - 7:00pm (Bilingual)  

In the year AD70 Jerusalem was captured and destroyed by the Romans, following which Christians were persecuted for almost 300 years.  The Roman Emperor Constantine’s mother, St. Helena, a convert to Christianity, went on a pilgrimage to the Holy Land to locate where the important events in the life of Jesus Christ occurred, and to preserve the relics of the Christian faith that remained there.  One of her goals was to find the place of Jesus’ crucifixion and the very Cross on which he was hung.

Through interviewing many locals, and with the assistance of the Bishop of Jerusalem, St. Macarius, she discovered the spot and found the True Cross which had been previously hidden by the Jews.  According to the historian Rufinus, the identity of the True Cross was confirmed by a miraculous healing.  Subsequently,  two basilicas were built: Martyrs (Martyrium), also known as Basilica of the Cross, and Resurrection (Anastasis).  On September 13, AD 335 both basilicas were blessed and transferred to thelocal bishop.

This occasion was marked as the Feast of the Triumph of the Holy Cross on the 13th of September.  Subsequently this feast day was moved to the 14th of September, as this day is the anniversary of the exhibition of the relics of the Cross for public viewing on the day following the blessing of both basilicas.  The feast day was initially introduced to the churches which possessed relics of the Cross, ans subsequently to the universal church.   

 

Tue - 15.09 –Feast of Our Lady of Sorrows  

9.00am (Bilingual)      

 

Wed - 16.09

7:00pm   + Tita Tapiador (English)

 

Thu - 17.09 –

7:00pm   for conversion in the family

 

Fri - 18.09 –

7:00pm    Thanksgiving on Dominik’s 2nd birthday

 

Sat - 19.09 –

8:30am   Adoration of the Blessed Sacrament

9:30am  (Bilingual)

5:00pm + Marek Koluzny (Polish) 

7:00pm  - for the parishioners (English)

 

Sun - 20.09 –

8:00-9:00am  - Adoration of the Blessed Sacrament  

9:00am   + Helen Kaminsky (offered by Carl & Sheila Kaminsky    (English)

 

Last week’s collection $2,673