Parish Bulletin

:::   POLISH VERSION (English version to follow):

 

XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROK A

28.06.2020

INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH

PONIEDZIAŁEK - 29.06 –

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I  PAWŁA

11:00 - 12:00 - Adoracja

12:00 + Helena, Paweł Dziachan, Jan, Danuta Oleszczuk, Janina, Stanisław Załoga (bilingual)

6:00pm - 7:00pm  -  Adoracja

7:00pm -  Za parafian (bilingual)

ŚRODA - 01.07 - 7:00pm  - for blessed life for Andie, Patrick, Sean Jackson (English)

I CZWARTEK MIESIĄCA - Modlitwy o nowe powołania kapłańskie

CZWARTEK - 2.07 - 7:00pm + Antoni Kończyński (bilingual)

 

I PIĄTEK MIESIĄCA – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

Adoracja od 6:00pm - 7:00pm

PIĄTEK 03.07 - 7:00pm + Józef Biernacki, ks. A. Biernacki (Polish)

 

I SOBOTA  MIESIĄCA - Adoracja od 8:30am - 9:30am

9:30 am - Msza św. ku czci Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej

SOBOTA - 04.07 - 5:00pm + Wacława Sadanowicz (Polish)

Godz. 7:00pm - Msza św. - za parafian (English)

 

NIEDZIELA - 05.07 - 8:00 - 9:00am -  ADORACJA

9:00 am  + Angela Kalichak, and deceased family (English)

11:00 am + Janina Kmieć, Michał, Anna Czech, Franciszek,

Maria Kmieć (Polish)

1:00pm - o zdr. błog. Boże i łaski potrzebne w życiu dla ks. Tomasza (Polish)

Od środy do Piątku włącznie przed Mszą sw. będzie odbywała się Adoracja Najśw. Sakramentu od 6:00 - 7:00pm przez cały czerwiec ze względu na Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

Aby uczestniczyć we Mszy św. należy się zgłosić do księdza proboszcza. Ze względu na ograniczoną ilość ludzi (50 osób), każdorazowo zostaje sporządzona liczba uczestników.

PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO NOWYCH ZARZĄDZEŃ LITURGICZNYCH WYDANYCH PRZEZ ABP ALBERTA LeGATT w związku z pandemią Covid-19

Ofiara na tace w ubiegłą niedzielę wyniosła $1,771.00

 

:::   ENGLISH VERSION:

Thirteenth Sunday of Ordinary Time           

28.06.2020

MASS  INTENTIONS

MON - 29.06 - Solemnity of Sts. Peter and Paul, apostles

11:00 - 12:00 - Adoration of the Blessed Sacrament

12:00 + Helena, Paweł Dziachan, Jan, Danuta Oleszczuk, Janina, Stanisław Załoga (bilingual)

6:00pm - 7:00pm - Adoration of the Blessed Sacrament

7:00pm - Za parafian (bilingual)

Wed. - 01.07 - 7:00pm - for good health and God’s blessings for

Andie, Patrick, Sean Jackson (English)

First Thursday of the Month - prayers for new vocations

2.07 - 7:00pm + Antoni Kończyński (bilingual)

First  Friday of the Month Devotion - Sacred Heart of Jesus

Adoration of the Blessed Sacrament    6:00pm  - 7:00pm

Fri.  03.07 - 7:00pm + Józef Biernacki, Fr. A. Biernacki (Polish)

First Saturday of the Month Devotion  - Blessed Virgin  Mary

8:30am - 9:30am  - Adoration of the Blessed Sacrament -

9:30 am - Holy Mass  

Sat.   04.07 - 5:00pm + Wacława Sadanowicz (Polish)

Sat.   04.07 - 7:00pm - Holy Mass - for the parishoners  (English)

Sun.   05.07 - 8:00 - 9:00am - Adoration of the Blessed Sacrament

Sun.  05.07 - 9:00 am  + Angela Kalichak, and deceased family                                

members  (English)

Sun.  05.07 - 11:00 am + Janina Kmieć, Michał, Anna Czech,                              

Franciszek, Maria Kmieć   (Polish)

Sun.  05.07 - 1:00pm - for good health, God’s blessings and life’s                             

graces for Fr. Thomas

Wednesday through Friday, at 6:00pm - Adoration of the Blessed Sacrament, followed by Holy Mass at 7:00pm

If you wish to attend Holy Mass please contact Fr. Walery in advance to make arrangements  204-298-7521.

The Province of Manitoba Health Department protocols have now increased the number of faithful able to attend Holy Mass to 50, including the Priest.

Liturgical Protocol  No. IV regarding COVID-19 will be available Tuesday, June 30, 2020 online at the St. Boniface Diocese web site.

Last Sunday’s collection  $1,771.00