Parish Bulletin

:::   POLISH VERSION    (English version to follow)

I NIEDZIELA ADWENTU

 

WTOREK 29.11 (Polish)

9.00 a.m - Dantis

 

ŚRODA 30.11 (English) RORATY MASS

7.00 p.m + Joan Brundage (req. Jackson Family)

 

CZWARTEK 1.12 (Bilingual)

7.00pm – Podz. Panu Bogu za przeżyte 49 lat w małżeństwie Jerzego I Barbara Torka

 

PIĄTEK 2.12 (Polish) MSZA ŚW. RORATNIA

I PIĄTEK MIESIĄCA 3.00 – 5.00 Adoracja I Koronka

5.00 + Grażyna Fiutowska, Teresa Żołyniak, Alicja Wypych

 

SOBOTA 3.12

9.00 a.m + Kalichak, Dyrkach, Mulaire families and souls in Purgatory (Bilingual)

5.00 p.m + David Torok, Albert(Polish)

6.30 p.m – for the parishioners (English)

 

NIEDZIELA 4.12

9.00 a.m + for the souls of Tapiador and Villamel family (English)

11.00 a.m – za zmarłych z rodz. Bator I zmarłych z parafii (Polish)

Ofiara na tacę w tym tygodniu wyniosła 2, 425 dollarów.

 

ADWENTOWA MEDYTACJA NAD SŁOWEM BOŻYM
ROK C   20.11.2022

 

Ewangelia wg MATEUSZA 24, 37-44

1. Przed modlitwą SŁOWEM BOŻYM postaraj się skupić i przez chwilę pomyśleć o tym, że właśnie tu i teraz spotykasz się z Bogiem. To bardzo ważny moment, bo od stopnia wyciszenia zależy jakość modlitwy.

2. Pomódl się do Ducha św. (swoimi słowami)

3 Czytaj tekst medytacji i zatrzymuj się przy tym, co cię porusza. Tym, co w jakiś szczególny sposób dotyka twoich emocji, wspomnień. Jeśli coś napawa cię nadzieją, jeśli jakaś myśl dodaje ci wiary, wzmacnia twoją ufność, to znalazłeś to, co jest kluczowe – PORUSZENIE! Święty Ignacy każe tak długo trwać przy tym poruszeniu, jak długo karmi ono twoją duszę. A więc w trakcie medytacji NIE STARAJ SIĘ PRZEJŚĆ PRZEZ WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE MYŚLI, nie wszystkie z nich są kierowane do ciebie. Znajdź te, które cię karmią, i syć się nimi tak długo, aż się wyczerpią.

3 Refleksja. Wydaje się ona mało znacząca, ale bez niej medytacja niewiele wnosi w życie. Dlatego po skończonej medytacji daj sobie ok. 5–10 minut na spokojne zastanowienie się, co przeżyłeś na modlitwie i w którą stronę kieruje cię Bóg.

4. Każda medytacja kończy się modlitwą.

 

:::   ENGLISH VERSION

I SUNDAY OF ADVENT

YEAR C

 

TUESDAY 29.11- (Polish) 9.00 a.m – Dantis

 

WEDNESDAY 30.11- (English) RORATY MASS

 

6.00 p.m. + Joan Brundage (req. Jackson Family)

With the beautiful Advent and Christmas season approaching, we will be having English choir practices Wednesday evenings after Holy Mass.

THURSDAY 1.12 (Bilingual)

7.00pm – Thanksgiving for the 49 anniversary of marriage of Jerzy and Barbara Torka

 

FRIDAY 1.12 RORATY MASS

3.00- 5.00 – Adoration and Chaplet of Divine Mercy

5.00 p.m. + Grażyna Fiutowska, Teresa Żołyniak, Alicja Wypych (Polish)

 

SATURDAY 2. 12

9.00 a.m + Kalichak, Dyrkach, Mulaire families and souls in Purgatory (Bilingual)

5.00 a.m + David Torok, Albert (Polish)

6.30 p.m. + for the parishioners (English)

 

SUNDAY 4.12

9.00 a.m + for the souls of Tapiador and Villamel families (English)

11.00 a.m + for the ceceased members of the Bator family (Polish)

The Sunday collection of this week is 2,425 dollars.

 

 

ADVENT MEDITATION ON THE WORD OF GOD

The Holy Gospel According to Matthew 24: 37-44

1. Before praying with the WORD OF GOD, try to focus and think for a moment that you are meeting God right here and right now. This is a very important moment, because the quality of a prayer depends on the degree of inner silence.

2. Pray to the Holy Spirit (in your own words).

Read the meditation text and dwell on what moves you, what touches your emotions and memories in a special way. If something gives you hope, if a thought gives you faith, strengthens your confidence, then you have found what is crucial – BEING MOVED! Saint Ignatius tells you to hold on to this feeling as long as it feeds your soul. So, during meditation, DO NOT TRY TO GO OVER ALL THE COMING THOUGHTS, not all of them are addressed to you. Find the ones that feed you, and feed on them until they are gone.

3. Reflection. It seems insignificant, but without it, meditation does not bring much into one’s life. Therefore, after meditating, give yourself about 5 to 10 minutes to calmly think about what you have experienced during the prayer and in which direction God is pointing you.

4. Every meditation ends with a prayer.