Parish Bulletin

:::   POLISH VERSION (English version to follow): 

XXIV NIEDZIELA  ZWYKLA  ROK  B

12.09.2021                                                   

IMIENIA  MARYI  PANNY

„Venimus, vidimus, Deus vicit” (przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył) – takie słowa napisał król polski Jan III Sobieski do papieża Innocentego XI po zwycięskiej bitwie z Turkami 12 września 1683 roku.

Na pamiątkę tego wielkiego pogromu Turków pod Wiedniem, jakie odniosły sprzymierzone wojska chrześcijańskie pod wodzą króla polskiego, papież kazał obchodzić pamiątkę Najśw. Imienia Maryi, gdyż król Jan III Sobieski był wielkim czcicielem Matki Najświętszej i modlił się do Niej o zwycięstwo.

W drodze na odsiecz wiedeńską zatrzymał się na modlitwę w sanktuarium maryjnym w Piekarach Śląskich. W święto Narodzenia NMP, tj. 8 września wojska polskie przybyły pod Wiedeń, a 12 września rankiem król wraz z wojskiem polskim był na Mszy św. na Kahlenbergu, służył do niej jako ministrant, przyjął Komunię świętą i na chorągwiach rycerskich polecił wypisać imię „Maryja”. Pod hasłem Maryi wojsko ruszyło do bitwy i odniesiono zwycięstwo. Papież, wdzięczny za nie, ogłosił dzień 12 września świętem Imienia Maryi w całym Kościele dla uczczenia zwycięskiej bitwy chrześcijan nad wyznawcami islamu. Co więcej, papież, mając w swoim herbie czarnego orła swego rodu Odeskalkich, kazał zastąpić go białym orłem polskim, a króla Jana III Sobieskiego obdarzył tytułem „defensor fidei” – obrońca wiary.

 

Wtorek 14.09

9:00am + Ks. Jan Spyrka, ks. Bogdan Smiglak, oraz zmarlych ksiezy z naszej parafii (Miroslaw Zofia Bator) (Polish)

 

Sroda 15.09

7:00 pm   MATKI BOZEJ BOLESNEJ     

Dziekczynna za przezyte lata zycia w Dniu Urodzin Jolene (English)

 

Czwartek 16.09

7:00 pm. + Zm. z r. Bartmanowicz, Majowski, Suszynski, Zeleny (wnuki)  (Bilingual)

 

Piatek 17.09 

7:00 pm  + Zofia, Wladyslaw   (Polski)                                                                                                                                              

Sobota 18.09

9:00 am+ Kalichak, Dyrkacz, Mulaire, and Souls in Purgatory (Bilingual)

5:00 pm + Roman Baranowski (13 r) (Aleksandra Baranowska) (Polish)

7:00 pm -  for the parishioners (English)

 

Niedziela 19.09 - IMIENIA MARYI

9:00 am + Stephen, Frances, Helen Kaminsky (English)

11:00 am + Henryk Pyda (Polish)

 

Taca w ubiegla niedziele wyniosla $2,790

 

:::   ENGLISH VERSION:

XXIV NIEDZIELA  ZWYKLA  ROK  B

12.09.2021

“Venimus, vidimus, Deus vicit”

(We came, we saw, God conquered)    

These were the words which Polish King Jan Sobieski III wrote to Pope Innocent XI following the triumphant  September 12th 1683 battle against the military forces of the Ottoman Empire and Ottoman fiefdoms.    The battle was won by the combined forces of the Holy Roman Empire including the Viennese garrison and the Polish-Lithuanian Commonwealth, the latter represented only by the forces of the Crown of the Kingdom of Poland (as the march of the Lithuanian army was delayed, and they reached Vienna after it had been relieved). The overall command was held by the senior leader, the King of Poland, Jan III Sobieski, who led the relief forces. 

As the Polish forces made their way to Vienna Jan III Sobieski stopped to pray at a Marian sanctuary at Piekary Slaskie.  On September 8, the Feast Day of the Most  Holy Name of Mary, King Jan III Sobieski arrived with Polish forces in Vienna, and on the morning of September 12 attended Holy Mass at Kahlenberg, near Vienna.  The King was an altar server at the Holy Mass, received Holy Communion and instructed that the name Mary be emblazed on the knights’ standards.  Under Mary’s name the Polish forces were successful in battle.  The Pope, thankful of this outcome announced September 12th as the Feast Day of the Name of Mary

In recognition of this achievement by Christian forces at Vienna, the Pope, knowing, that King Jan III Sobieski was a great devotee of the Holy Mother, decreed that the Most Holy Name of Mary be celebrated. As well, the Pope, having a black eagle in his Odeskalkich family coat of arms instructed that it be replaced with a white Polish eagle, and that King Jan III Sobieski be bestowed the title “defensor fidei”,  “defender of faith”.                                                                                                                           

 

Tue.  14.09

9:00am  + Fr. Jan Spyrka, Fr. Bogdan Smiglak & deceased priests from our parish (Miroslaw & Zofia Bator) (Polish)

 

Wed. 15.09

7:00 pm   Mother of God of Sorrows Thanksgiving and many years of good health for Jolene on her birthday(English)                                                 

Thu. 16.09

7:00 pm + for the deceased of the Bartmanowicz, Majowski,  Suszynski,  Zeleny families (grandshildren)  (Bilingual)

 

Fri 17.09 

7:00 pm.  + Zofia, Wladyslaw   (Polish)                                                                                                                                

 

Sat. 18.09 

9:00 am+ Kalichak, Dyrkacz, Mulaire, and Souls in Purgatory (Bilingual)

5:00 pm + Roman Baranowski (13 yrs) (Aleksandra Baranowska)  (Polish)

7:00 pm -  for the parishioners (English)

 

Sun. 19.09  

9:00 am + Stephen, Frances, Helen Kaminsky (English)

11:00 am + Henryk Pyda (Polish)

 

Last week’s collection $2,790