2017 Financial Report Polish

A.D. 2017

Report

Drodzy Parafianie,


Rok 2017 byl pełen pięknych i podniosłych wydarzeń. Jednym z nich była 10-ta rocznica istnienia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy naszej Parafii.
W roku 2007 Arcybiskup Emilius Goulet poświęcił nasze Sanktuarium.
Uroczystości miały miejsce przez 3 dni. W piątek 21.04.2017 wieczorne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z Mszą świętą a po Mszy była modlitwa Różańcowa w wielu językach przy Grocie Matki Boskiej na zewnątrz kościoła. W sobotę 22.04. rano Msza święta z namaszczeniem chorych. Po obiedzie nabożeństwo i Msza święta, której przewodniczył Biskup Anthony Krotki, OMI a wieczorem o godzinie 19:00 odbył się Koncert muzyki i śpiewu religijnego. Koncert rozpoczeły dzieci ze szkoły Saint Charles, które pięknie grały na skrzypcach. Męski chór ukraiński – Macenko Memorial Choir śpiewał dla nas w języku angielskim i ukraińskim.
Kulminacją trzech dni uroczystości była niedziela 23.04. O godzinie 13:00 miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja – Nabożeństwo i Msza święta, której przewodniczył Arcybiskup  Albert LeGatt wspólnie z Arcybiskupem Lawrence Huculak , Ukrainian Catholic Archeparchy of Winnipeg oraz Biskupem Anthony Krotki, OMI z Churchill i Bale d’Hudson, jak również wielu kapłanów.


        Naprawy: asfaltowanie parkingu od strony zachodniej kościoła - $25,393.20; Instalacja kamer- części $1,016.93 – instalacja darmowa – dzięki Panu Mateusz Szymański; Contempra signs - $485.90; AFM – piec gazowy - $464.84; ABC Fire & Safety - $341.30; Usuwanie śniegu (Rakowski) - $3,465.56; School & Municipal taxes - $1,298.19; Ubezpieczenie kościoła - $5,547.78.


        Akcje charytatywne: Philippines - $ 4,347.00;  dzieci w Wierzbicach, Polska - $14.786.00.  Akcje charytatywne zostały zakończone. Serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy wspierali te akcje.


Roczna dodatkowa taca - $ 20,125.20


Tym wszystkim, którzy wspierali finansowo naszą parafie  - Bóg zapłać!


Ks. Sebastian Gacki, Proboszcz

Statystyka:  Chrzest - 8    Śluby -3  Pogrzeby - 8